Ile czasu jest ważny profil kandydata na kierowcę?

Czasem kurs nauki jazdy przedłuża się, a zdobycie upragnionego prawa jazdy trzeba przełożyć na późniejszy termin. Ile czasu jest ważny profil kandydata na kierowcę? Czy po pewnym czasie PKK trzeba wyrabiać od nowa?

Obecnie kurs nauki jazdy ważny jest bezterminowo, Nawet raz zdanych testów na prawo jazdy nie musisz już powtarzać, bowiem półroczny okres obowiązywania egzaminu teoretycznego został już dawno zniesiony. A jak jest z numerem PKK?

Ile czasu jest ważny profil kandydata na kierowcę?

Raz wyrobionego profilu kandydata na kierowcę nie musisz zakładać ponownie. Numer PKK ważny jest bowiem bezterminowo. Musisz jednak pamiętać, że dłuższa przerwa w zdawaniu egzaminu na prawo jazdy spowoduje, że WORD prześle Twoje dokumenty do wydziału komunikacji, zajdzie więc potrzeba wnioskowania o przesłanie ich do ośrodka egzaminacyjnego.

Image: