Nowe przepisy ułatwią zdanie egzaminu na prawo jazdy?

Ten kto prawo jazdy zdobył na przestrzeni ostatnich lat wie, jak trudno go uzyskać. Za pierwszym  razem egzamin na prawo jazdy zdaje w Polsce niecałe 35 procent przystępujących do egzaminu praktycznego. W porównaniu do innych europejskich krajów to bardzo mało, bowiem na przykład 70 procent niemieckich kursantów uprawnienia do kierowania uzyskuje już za pierwszym podejściem.

Większą zdawalność odnotowuje się w przypadku egzaminów teoretycznych. Około połowa przystępujących do egzaminu teoretycznego zdaje go za pierwszym razem. Taką zdawalność trudno jednak uznać za zadowalającą. Stare testy na prawo jazdy cieszyły się około 80-procentową zdawalnością. Po wprowadzeniu nowych testów na prawo jazdy ich zdawalność drastycznie spadła

Zdawalność egzaminu praktycznego na prawo jazdy mają poprawić zmiany w przepisach

Nowe przepisy przewidują  przeniesienie odpowiedzialności za organizację i przeprowadzanie egzaminów z marszałka województwa na wojewodę-przedstawiciela władzy centralnej. Po wejściu w życietych zmian Po zmianach to wojewoda będzie finansował egzaminatorów. Zerwana ma zostać zależność dochodów WORD-ów od ilości oblanych egzaminów na prawo jazdy.

Projekt nowych przepisów złożono już do Prezesa Rady Ministrów. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zaczną one obowiązywać w roku 2020.

Image: