Parkowanie na egzaminie: kiedy można powtórzyć to zadanie egzaminacyjne?

Błąd na egzaminie przytrafić się może każdemu. Ważne aby nie wpływał on na wynik egzaminu na prawo jazdy, bowiem część błędów można jeszcze poprawić, powtarzając zadanie egzaminacyjne, innych niestety zawsze jest to możliwe. A jak jest w przypadku parkowania na egzaminie? Kiedy manewr parkowania można powtórzyć, a kiedy przysługuje do niego tylko korekta?

Testy na prawo jazdy - oficjalna baza egzaminacyjna. Sprawdź za darmo czy zdasz egzamin teoretyczny na prawo jazdy.

Parkowanie na egzaminie praktycznym

Zgodnie z tzw instrukcją egzaminacyjną podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy musisz wykonać jeden z manewrów parkowania:

(dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):

prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

  • skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

  • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
    W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania

Kiedy egzaminator nie zaliczy parkowania?

Pamiętaj, że mimo, iż parkowania są trzy – wykonujesz jedynie jedno, a jeśli uznasz, że wykonałeś je nieprawidłowo – służy Ci korekta. Możesz ją jednak wykonać, dopóki zadanie nie zostało ukończone – czyli w praktyce jeśli nie potwierdzisz egzaminatorowi, że manewr już został zakończony. Jeśli parkowanie zostało ukończone, lecz zostało przeprowadzone nieprawidłowo – egzaminator nie zalicza zadania, a wówczas przysługuje Ci powtórka zadania. Jedna.

 

 

 

Oto kilka przykładowych sytuacji egzaminacyjnych do jakich może dojść podczas wykonywania manewru parkowania na egzaminie.

 Zachowanie osoby egzaminowanej Skutek  Co możesz zrobić trakcie parkowania aby poprawić? Skutek jeśli nie poprawisz
Brak sygnalizowania kierunkowskazem Błąd Możesz skorygować, dopóki nie potwierdzisz zakończenia parkowania Powtórka zadania
Brak możliwości opuszczenia pojazdu po obu stronach Błąd Możesz skorygować, dopóki nie potwierdzisz zakończenia parkowania Powtórka zadania
Stworzenie zagrożenia Przerwanie egzaminu Nic Koniec egzaminu
Nieustąpienie pierwszeństwa Przerwanie egzaminu Nic Koniec egzaminu
Rozpoczęcie manewru z niewłaściwego pasa Błąd Nic Powtórka zadania
Wyjazd z parkowanie na niewłaściwy pas Błąd (decyzja egzaminatora) Możesz skorygować, tor jazdy w trakcie wyjeżdżania Powtórka zadania
Najechanie na krawężnik (równoległe) Błąd Nic Powtórka zadania
Dotknięcie/otarcie kołem o krawężnik (każde parkowanie)  Nic  Nic  Nic
Parkowanie niezgodne z poleceniem egzaminatora (polecenie prostopadłego-wykonujesz skośne)  Bład Możesz skorygować, dopóki nie potwierdzisz zakończenia parkowania  Powtórka zadania
Parkowanie niezgodne ze znakami (znaki nakazują prostopadłe-wykonujesz skośne) Błąd Możesz skorygować, dopóki nie potwierdzisz zakończenia parkowania  Powtórka zadania
Image: