Prawo jazdy: wymagany wiek

Czym możesz kierować posiadając poszczególne kategorie prawa jazdy, oraz jaki wiek musisz osiągnąc aby móc zapisać się na kurs nauki jazdy?

Testy na prawo jazdy wszystkich kategorii udostępnia serwis zdamyto.com.

Kategoria AM

Czym możesz kierować?

 • motorowerem (pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;)
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
 • czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Wiek:

14 lat (przed ukończeniem 18 roku życia, konieczna pisemna zgoda rodziców.

Kategoria A1

Czym możesz kierować?

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
 • motocyklem trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wiek:

16 lat (przed ukończeniem 18 roku życia, konieczna pisemna zgoda rodziców)

Kategoria A2

Czym możesz kierować?

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, 
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wiek: 18 lat.

Kategoria A

Czym możesz kierować?

 • motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;)
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wiek: 

 • 24 lata
 • 20 lat (posiadanie 2 lata kategorii A2)
 • 18 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych,  funkcjonariusz kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)

Kategoria B

Czym możesz kierować?

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5  tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat

Wiek: 18 lat.

Kategoria B z kodem 96

Czym możesz kierować?

 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy

Wiek: 18 lat.

Kategoria B+E

Czym możesz kierować?

 • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami)

Wiek: 18 lat.

Kategoria B1

Czym możesz kierować?

 • czterokołowcem (pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, w przypadku przewozu osób 400 kg)
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wiek: 16 lat (przed ukończeniem 18 roku życia, konieczna pisemna zgoda rodziców).

Kategoria C

Czym możesz kierować?

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy lekkiej
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

usisz mieć prawo jazdy kategorii B.

Wiek: 

 • 21 lat
 • 18 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
 • 19 lat (funkcjonariusz kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)
 • 18 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych

Kategoria C+E

Czym możesz kierować?

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą.
 • zespołem pojazdów określonym w kategorii B+E prawa jazdy o ile osoba posiada prawo jazdy kategorii B i C+E

Musisz mieć prawo jazdy kategorii C.

Wiek: 

 • 21 lat
 • 18 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
 • 18 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych.

Kategoria C1

Czym możesz kierować?

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy lekkiej
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Musisz mieć prawo jzdy kategorii B.

Wiek: 18 lat

Kategoria C1+E

Czym możesz kierować?

 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)

Wymagane jest posiadanie kategorii B.

Wiek: 18 lat.

Kategoria D

Czym możesz kierować?

 • autobusem,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Musisz mieć prawo jazdy kategorii B.

Wiek: 

 • 24 lata
 • 21 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
 • 21 lat (funkcjonariusz kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)
 • 19 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych)

Kategoria D+E

Czym możesz kierować?

 • zespołem pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy.

Uprawnienia kategorii D+E daje także prawo jazdy kategorii C+E oraz D

Wiek:

 • 24 lata
 • 23 lata (ukończona kwalifikacja wstępna przyśpieszona)
 • 21 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
 • 21 lat (ukończona kwalifikacja wstępna przyśpieszona - ograniczenie do regularnych przewozów na liniach komunikacyjnych na trasie nie przekraczającej 50 km.

Kategoria D1

Czym możesz kierować?

 • autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy lekkiej
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Wiek: 21 lat.

Kategoria D1+E

Czym możesz kierować?

 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Musisz mieć prawo jazdy kategorii D1.

Wiek: 21 lat.

Kategoria T

Czym możesz kierować?

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym
  z przyczepą (przyczepami),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wiek: 16 lat.

Pozwolenie

Czym możesz kierować?

 • tramwajem

Wiek: 21 lat.

Kierowanie rowerem, wózkiem rowerowym, pojazdem zaprzęgowym

Rower, wózek rowerowy

Jakie uprawnienia musisz mieć?

 • karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat

Wiek: 

 • 10 lat
 • 17 lat (rower wieloosobowy, wózek rowerowy).

Pojazd zaprzęgowy

Jakie uprawnienia musisz mieć?

  • karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat

  Wiek: 15 lat.

  Image: