Sygnalizator z zieloną strzałką: jak prawidłowo przejechać przez skrzyżowanie?

Częstym błędem popełnianym podczas egzaminów na prawo jazdy jest nieprawidłowe zachowanie na skrzyżowaniach, gdzie na wjazd na to skrzyżowanie zezwala sygnalizator warunkowy S-2. Błąd przytrafia się nie tylko na egzaminach ale i doświadczonym kierowcom. A to może kosztować, nie tylko przerwaniem egzaminu na prawo jazdy. 

testy na prawo jazdy
Sygnalizator S-2

Pytania dotyczące zachowania na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym stanowią sporą część oficjalnej puli testów na prawo jazdy. Warto więc zrozumieć zasady, zanim system egzaminacyjny wylosuje pytanie z sygnalizatorem S-2.


Testy na prawo jazdy. Pytanie z oficjalnej puli pytań egzaminacyjnych

Przepisy prawa drogowego zezwalają - po spełnieniu określonych warunków - na przejazd przez skrzyżowanie w sytuacji, gdy sygnalizator nadaje nadaje sygnał czerwony. Kilkanaście lat na wielu skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną można było spotkać metalową tabliczkę z wymalowanym symbolem zielonej strzałki, przytwierdzoną do słupka z sygnalizatorem lub sygnalizatora. Taki "sygnał" stale zezwalał na warunkowe skręcenie na skrzyżowaniu. Z tego pomusłu jednak zrezygnowano i dziś "warunkowo" możemy skręcić (także w lewo) dzięki sygnałowi S-2.

Egzaminator może przerwać egzamin

Pamiętaj, dojeżdżając do sygnalizatora nadającego sygnał S-2 musisz bezwzględnie zatrzymać się. Nawet powolne przejechanie za sygnalizator traktowane jest jako wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, a to słono kosztuje wysokim mandatem lub przerwaniem egzaminu - jeśli egzaminator uzna takie Twoje zachowanie za zagrażające bezpieczeństwu na drodze. 

Dojeżdżając do sygnalizara należy zatem:

  1. Zatrzymać się
  2. Przepuścić pieszych (mogą mieć zielone światło!), przed ruszeniem warto sprawdzić czy sygnalizator nadal nadaje sygnał S-2, często bowiem "w międzyczasie" sygnał gaśnie i sygnalizator pokazduj sygnał... czerwony
  3. Upewnić się czy wjechanie na skrzyżowanie nie utrudni ruchu pojazdom poruszającym się na drodze poprzecznej i ustąpić im pierwszeństwa

Dział sygnały świetlne, sygnały osób kierujące ruchem i wszytkie pytania z oficjalnej puli znajdziesz na zdamyto.com

 

Image: