Testy na prawo jazdy: Ile jest pytań na egzaminie?

Jak długo trwa egzamin teoretyczny? Ile pytań jest na egzaminie? Ile błędów można popełnić aby zdać teorię? 

Pełną i aktualną bazę pytań egzaminacyjnych w trybie egzaminu i nauki działami udostępnia zdamyto.com.

Ile pytań jest na egzaminie teoretycznym?

Test na prawo jazdy w WORD składają się z 32 pytań:

 • 20 pytań z wiedzy podstawowej
 • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

Jak punktowane są pytania?

W zależności od znaczenia pytania dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego odpowiedzi punktowane są trzenam dwoma lub jednym punktem. Jeśli na pytanie nie udzielisz odpowiedzi - otrzymujesz 0 punktów.

Ile punktów trzeba uzyskać na zaliczenie?

Aby zdać egzamin teoretyczny musisz uzyskać 68 punktów z 74 możliwych.

Testy na prawo jazdy. Jakie są pytania?

Pytania w testach na prawo jazdy składają się z dwóch części – podstawowej, wspólnej dla wszystkich kategorii, oraz specjalistycznej – każda z kategorii egzaminu na prawo jazdy ma swoją własną część specjalistyczną.

Część podstawowa testów na prawo jazdy liczy 20 pytań:

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK/NIE
 • pytania ilustrowane są filmami lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna testów na prawo jazdy to 12 pytań:

 • pytania jenokrotnego wyboru A / B / C
 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt).

Powodzenia na teorii! :)

Image: