Testy na prawo jazdy: ograniczenie prędkości i próg zwalniający

Czy ustawiony przed progiem znak ograniczenia prędkości obowiązuje tylko podczas przejeżdżania przez próg zwalniający? Innymi słowy - czy po minięciu progu zwalniającego można już przyśpieszyć?

Sprawdź, czy zdasz - poznaj wszystkie pytania z testów na prawo jazdy na zdamyto.com

Ograniczenie na progu

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym:

  • ograniczenie prędkości jest odwoływane przez: skrzyżowanie, znak „koniec ograniczenia prędkości” bądź wprowadzenie innego ograniczenia prędkości – znakiem B-33, znakiem początku lub końca obszaru zabudowanego lub znakiem początku strefy zamieszkania.
  • żaden obowiązujący przepis nie przewiduje wyłączenia ograniczenia prędkości przez próg zwalniający, a zatem umieszczenie znaku ograniczającego prędkość na jednym słupku wraz ze znakiem ostrzegawczym nie ma żadnego znaczenia. Ograniczenie prędkości nie obowiązuje bowiem tylko podczas przejeżdżania progu, ale aż do odwołania.

Osoba egzaminowania w Kielcach uznała, że po przejechaniu progu zwalniającego można zwiększyć prędkość. Wynik egzaminu był negatywny, gdyż według egzaminatora było to już drugie przekroczenie prędkości. Przyszły kierowca uznał, że egzaminator ocenił go niesprawiedliwie i zwrócił się do marszałka województwa z prośbą o unieważnienie egzaminu na prawo jazdy. Finalnie sprawa trafiła do sądu a ten uznał rację egzeminatora:

Nie sposób zatem przyjąć, że zamiarem organizatora ruchu w zamontowaniu progów było powodowanie sytuacji, w której pojazdy będą przyspieszać po przejechaniu progu i hamować przed kolejnym progiem. Jeżeli ograniczenie prędkości ma dotyczyć jedynie progu zwalniającego, to zarządzający ruchem powinien ustawić za każdym progiem znak odwołujący ograniczenie prędkości albo znak B-42 „koniec zakazów” ewentualnie do znaku przed progiem zamontować tabliczkę wskazującą długość odcinka drogi, na którym obowiązuje zakaz. W innym przypadku ograniczenie prędkości obowiązuje aż do odwołania. W żadnym natomiast wypadku próg zwalniający nie odwołuje zakazu wyrażonego znakiem B-33.

Image: